• Česká republika

Postup vrácení zboží v 14 denní lhůtě a poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Nevíte, jak postupovat, když Vám zboží zakoupené v e-shopu nevyhovuje a chcete ho vrátit v zákonné lhůtě 14 dnů?


Níže jsme pro zákazníky/spotřebitele připravili doporučený postup pro vrácení zboží (odstoupení od smlouvy) ve 14 denní lhůtě. Můžete samozřejmě využít i jiný postup vyplývající z právních předpisů.V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.


Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat formou jednostranného právního jednání (například dopisem nebo e-mailem). Můžete také použít  přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Pro odstoupení od smlouvy můžete také použít jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.


O odstoupení nás můžete informovat na těchto kontaktech:

SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 1/121, 155 00 Praha 5,

Adresa doručování pro E-shop: E-SHOP, K Vypichu 468, 252 19 Rudná u Prahy

E-mail: eshop@sportisimo.cz

Tel.: 841 111 119

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat oznámení odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.


Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.


Platbu však vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Jak mohu zboží vrátit?

V případě, že Vám zboží nevyhovuje, máte 2 možnosti vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy):


 • 1) Zakoupené zboží z e-shopu můžete vrátit osobně na jakékoli prodejně Sportisimo. Seznam prodejen Sportisimo naleznete zde.
 • 2) Zakoupené zboží z e-shopu zašlete na adresu Sportisimo. s. r. o, K Vypichu 468, 252 19 Rudná u Prahy


V případě odstoupení od smlouvy (u obou způsobů vrácení zboží) nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.


Vracené zboží vraťte ideálně v jeho originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství, aby bylo schopné dalšího prodeje. Kupujícím bude předložen kupní doklad/faktura (nutné koupi prokázat) při vracené zboží. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti – za účelem obeznámení se s povahou a vlastnostmi, včetně jeho funkčnosti, a to v domácnosti.

1. Zboží vraťte osobně na jakékoli prodejně SPORTISIMO

Seznam našich prodejen naleznete zde: Prodejny Sportisimo

2. Zboží zašlete na vrácení

Vrácené zboží dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy k nám. Zboží nezasílejte na dobírku, v tomto případě nebude převzato.


Do balíku přiložte fakturu a formulář Odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží nebo jiné oznámení, ze kterého je zřejmé, že odstupujete od smlouvy - vracíte zboží.

Zboží můžete vrátit zasláním na adresu:

Sportisimo s. r. o

K Vypichu 468

Rudná u Prahy, 252 19 (tisk dodacího adresního štítku zde)

Postup pro vrácení zboží zasláním


 1. Nepoškozené zboží spolu se štítky vložte do krabice.
 2. Do krabice přiložte fakturu (vytvořte si kopii).
 3. Do krabice přiložte vyplněný formulář, který si můžete stáhnout zde.
 4. Krabici řádně zabalte a zabezpečte, aby nedošlo k poškození zboží.
 5. Dodací adresa je Sportisimo s.r.o, K Vypichu 468, Rudná u Prahy, 25219. Tisk dodacího adresního štítku zde.
 6. Balík zašlete jako: obyčejný balík nebo cenný balík.
 7. V den přijetí zásilky Vám bude doručen email s informací přijetí vráceného zboží s 14 denní lhůtou na vrácení peněz.
 8. V případě dotazů kontaktujte naši zákaznickou linku - kontakty.

Stručný přehled

 • Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů.
 • Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží.

 • Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.

 • Zákazník obdrží zpět své peníze nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, 

  ne však dříve, než obdržíme vracené zboží (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno).

Pomohl Vám náš návod?

393

215

Sdílet