Trénink při práci

Co se týká tréninku a tréninkového plánu od Tomáše, tak se snažím ho maximálně plnit, i když je to někdy velice časově náročné, vzhledem k mé pracovní vytíženosti. Trenér mi většinou plánuje pět tréninků v týdnu a občas se stane, že se kryjí dny tréninku a práce, ale vždy to s odstupem následující den doženu.
Mé okolí a rodina reaguje celkem kladně, ale samozřejmě nastanou situace, kdy se plánované tréninky neshodují s plány mé rodiny. Na druhou stranu využívají mé výběhy jako službu kurýra a já s batohem na zádech tento úkol plním. Naštěstí celá naše rodina je z okolí Strakonic, tudíž se nejedná o ultramaratony, ale vždy je to vzdálenost odpovídající naplánovanému tréninku. Podpora manželky došla až do fáze, že začíná pomalu, ale jistě běhat se mnou. Podpora ze strany kamarádů je různá, v kladném slova smyslu. Nosí mi různé články o běhu, letáčky s konáním různých závodů a i třeba poplácání po ramenou za dobrý čas na závodech mi udělá velikou radost.
Ze strany samotného zaměstnavatele jsem pocítil iniciativu při náhodném rozhovoru s vedoucím na firemní akci, kdy mi navrhl možnost nějaké formy podpory do budoucna. Za největší podporu považuji ze strany zaměstnavatele to, že mi umožňuje skloubit mou nepravidelnou pracovní dobu a pevné termíny závodů, toho si cením úplně nejvíce a bez toho by to zkrátka nešlo.