Aktuálně: V plném provozu všechny prodejny po celé ČR 7 dní v týdnu! Přijďte osobně nakoupit nebo si vyzvednout své online rezervace. Více informací>

   Pravidla akce

„ŠŤASTNÝ SOB“

(dále jen „Akce“)

 

1.             Tato pravidla (dále jen „Pravidla“) upravují podmínky vztahující se k Akci. Tato pravidla jsou závazná pro Pořadatele akce a její účastníky.

 

2.             Tato Akce je výhradně spotřebitelskou a marketingovou soutěží - propagací prodejů u Pořadatele Akce.

 

3.             Pořadatel akce Pořadatelem a organizátorem akce je společnost SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 121/1, 155 21 Praha 5, IČ: 26194627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 78675 (dále jen „Pořadatel“).

 

4.             Název, termín a místo konání akce

1.             Akce se pořádá pod názvem „ŠŤASTNÝ SOB“.

2.             Akce probíhá v období od 10.11. 2017 a 20. 11. 2017.

3.             Akce probíhá na území České Republiky v prodejně v rámci e-shop www.sportisimo.cz.

 

5.             Podmínky účasti na akci

1.             Akce se může účastnit každá osoba, která nakoupí prostřednictvím e-shop www.sportisimo.cz v období trvání Akce.

 

2.             Akce se nesmí účastnit zaměstnanci Pořadatele a osoby Pořadateli blízké.

 

3.             Osoby nesplňující stanovené požadavky účasti budou z Akce bez jakýchkoli nároků a kdykoliv vyloučeny.


6.             Popis a pravidla Akce

 

1.        Akce je podporou prodeje u Pořadatele.

 

2.        Počet účastníků Akce není omezen.

 

3.        Jak Akce funguje: Do 5 náhodně vybraných objednávek zboží v době trvání Akce  budeme denně přibalovat papírovou kartičku vánočního soba. Pořadatel zajistí, aby ukládání kartiček bylo náhodné a nemohlo být jakkoliv ovlivněno.

 

4.        Pokud tuto kartičku najdete ve své objednávce, získáváte, po splnění níže uvedených podmínek, nárok na další nákup zdarma ve stejné výši jako Váš výherní nákup (dále jen “Odměna”).

 

5.        Celkový počet kartiček, které rozdáme, je 55 ks.

 

6.        [Podmínky Odměny] Jak postupovat, pokud najdete v zásilce Šťastného soba, abyste měli nárok na Odměnu:

 

6.1.       Vyfoťte rozbalenou zásilku tak, aby bylo vidět zboží, a do fotky viditelně zakomponujte kartičku soba a dále:

 

6.1.1.           Fotku vložte na náš FB www.facebook.com/Sportisimo.cz/ a do textu postu musíte přidat hashtag #stastnysob; nebo

6.1.2.           zašlete výše popsanou fotku na e-mail stastnysob@sportisimo.cz,

      nejpozději do 24. 12. 2017.

 

7.        Vaši Odměnu Vám v obou případech předem Pořadatel potvrdí (přes FB nebo e-mail).

 

8.        Po splnění výše uvedených podmínek Vám po 12. 1. 2018 na Váš e-mail Pořadatel zašle slevový kód pro další nákup zdarma ve stejné výši, a to výhradně na e-shopu www.sportisimo.cz (kód nelze použít pro nákupy v prodejnách).

 

9.        Platnost Odměny - slevového kódu resp. možnost nakoupit ve stejné výši zdarma je do 31. 3. 2018.

 

10.    Nárok na výhru - Odměnu - dalšího nákupu zdarma ve stejné výši máte pouze v případě splnění výše uvedených podmínek (najdete kartičku soba + vyfotíte ji spolu s rozbaleným zbožím + fotku sdílíte na našem FB nebo ji zašlete e-mailem), a to však ještě za předpokladu, že zboží, kde byla kartička soba nalezena nevrátíte bez udání důvodu zákonem garantované 14denní lhůtě, kterou pro vánoční nákupy prodlužujeme až do 10. 1. 2018.

 

11.    Nárok na Odměnu zaniká, nevyzvedne-li si ji/neuplatní ji vítězný účastník v uvedeném termínu, či nesplní podmínky pro její uplatnění.

 

7.             Souhlas s použitím osobních údajů

 

1.        Osobní údaje v rozsahu uvedeném a zpřístupněném účastníky při registraci/vyplnění tipovací kartičky budou zpracovávány v automatizovaně vedené databázi Pořadatele jako správce, případně zpracovatelem, se kterým správce uzavře smlouvu, a to pro marketingové účely, a také pro komunikaci a zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky. Jiným subjektům nebudou osobní údaje zpřístupněny. Účastník má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů a má také právo kdykoli svůj souhlas odvolat u Pořadatele. Dále účastník souhlasí s tím, že jím poskytnuté údaje, které Pořadatel získá v souvislosti s pořádáním, vyhodnocením Akce či převzetím výhry, může být použito pro marketingové účely Pořadatele po dobu pěti (5) let.

 

2.        Účastí na akci dává Účastník souhlas s tím, že Pořadatel může předávat osobní údaje účastníka za účelem zpracování pro marketingové účely Pořadatele třetím osobám.

 

3.        Další podmínky zpracování osobních údajů, které se také aplikují na účastníky Akce jsou uvedeny na www.sportisimo.cz/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju.

 

8.                  Další podmínky akce

 

1.        Pořadatel neodpovídá za dopravu e-mailových zpráv či jakékoliv technické závady a obtíže s tím spojené, jež nezavinil.

 

2.        Pořadatel je oprávněn Akci kdykoliv bez náhrady zrušit či změnit její podmínky – Pravidla vyhlášením změny stejným způsobem, jakým jsou vyhlášeny tyto Pravidla.

 

3.        O jakýchkoliv reklamacích či námitkách ve věci této Akce rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.

 

4.        Pořadatel je oprávněn bez dalšího upozornění vyřadit z akce účastníky, kteří dle výlučného posouzení Pořadatele nedodržují pravidla Akce či se jiným způsobem chovají na újmu Pořadatele či jiných účastníků. Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů uvedených soutěžícím. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel je Pořadatel oprávněn soutěžícího vyřadit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí Pořadatele o takovém opatření je konečné.

 

5.        Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto ceny peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není účastníkům nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech.

 

6.        Pořadatel neodpovídá za splnění jakýchkoliv daňových, oznamovacích či jiných povinností, jež vznikají vítězným účastníkům apod.