Otevírací hodiny: Ve čtvrtek 28. 9. jsou naše prodejny zavřené, ale můžete využít náš e-shop. :) 

Vnitřní oznamovací systém

Uveřejněné informace podle zákona o ochraně oznamovatelů 

 

 

Společnost SPORTISIMO s.r.o. jako povinná osoba v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále „zákon“) uveřejňuje následující informace: 

 

1. o způsobech oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a ministerstvu, 

 

  1. Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze podat prostřednictvím aplikace Nenech to být: www.nntb.cz (přístupový kód: simo6378).
  2.  Oznámení Ministerstvu spravedlnosti lze provést způsobem uvedeným na https://oznamovatel.justice.cz/. 

 

2. označení příslušné osoby, její telefonní číslo a adresu elektronické pošty nebo jinou adresu pro doručování 

 

Příslušnými osobami jsou: 

 

Martina Ježková, 00420 724 464 418, martina.jezkova@sportisimo.cz 

Jakub Švestka, 00420 702 209 386, jakub.svestka@sportisimo.cz 

Zdeněk Ždímal, 00420 724 079 421, zdimal@sportisimo.cz 

Kateřina Havlová, 00420 720 821 582, katerina.havlova@sportisimo.cz 

Jarmila Bártková, 00420 724 873 740, jarmila.bartkova@sportisimo.cz 

Pawel Waler, 00420 724 965 378, pawel.waler@sportisimo.cz 

 

 

3. zda povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona, 

 

Ano, společnost SPORTISIMO s.r.o. jako povinná osoba vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro společnost SPORTISIMO s.r.o. nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.