Reklamace zboží

Objevili jste na výrobku nějakou vadu? Na naše zboží máte dle zákona záruční dobu 24 měsíců, pokud není na www.sportisimo.cz či v přiloženém záručním listě uvedeno jinak.

Zákonná záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží a případně se prodlužuje o dobu, kdy je zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové (v záruční době), začíná plynout nová záruka.

Jak reklamovat?