Servisní podmínky

Společnost SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 170/4, 155 21, Praha 5 - Třebonice, IČ: 26194627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78675 tímto zveřejňuje své servisní podmínky.

 

Pro správné fungování zboží – zejména u jízdních kol, lyží apod. je nezbytné, aby sportovní vybavení bylo řádně udržováno (mazání, voskování, čištění apod.) a také čas od času servisováno, což zákazník již jeho nákupem bere na vědomí.

 

Díky řádné údržbě prováděné servisem bude používání sportovního vybavení bezpečné pro Vás i ostatní a zároveň servis zajišťuje jeho funkčnost po delší dobu.

 

Naše společnost poskytuje servis jízdních kol a lyží na těchto vybraných prodejnách: Praha 9 - Centrum Černý Most a HARDSPORT Praha - Metropole Zličín.

 

Je třeba také odlišovat placený servisní zásah či pozáruční opravu a (garanční) opravu v době odpovědnosti za vady (či záruční době). Má-li zboží vadu, za kterou odpovídáme, pak vadu vyřešíme/odstraníme samozřejmě zdarma. Servisní zásah (placený), a to i během doby odpovědnosti za vady (záruční doby), vychází z opotřebení zboží při jeho používání, přičemž nutnost servisu vždy vyplývá také z intenzity používání daného zboží.

 

Budete-li mít zájem o servisní zásah/práce u naší společnosti (ve výše uvedených prodejnách), pak bjednávkou (placeného) servisu dochází mezi námi k uzavření smlouvy o dílo dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kde naše společnost je v postavení zhotovitele a zákazník v postavení objednatele a naše právní vztahy se řídí občanským zákoníkem.

 

Objednávkou servisního zákroku zákazník zároveň souhlasí s cenovými a podmínkami placených servisních zákroků naší společnosti jako zhotovitele a akceptuje je.

 

Pro placený servis se přiměřeně použijí také ustanovení všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu naší společnosti, není-li zde uvedeno jinak.

 

Vždy aktuální ceník servisních úkonů a služeb je zveřejněn na příslušné prodejně. Chcete-li znát předpokládané náklady/cenu servisního zásahu, prosím kontaktujte přímo konkrétní prodejnu – na kontaktních údajích zde.

 

Vzhledem ke charakteru zboží, jejichž servis a případně placené opravy naše společnost poskytuje, není vždy možné při objednání servisu stanovit pevnou cenu a může jít i o cenu odhadem. Naše společnost Vás bude telefonicky či e-mailem informovat, má-li dojít k podstatnému (nad 20% odhadované ceny) navýšení ceny.

Zboží na servis není možno zasílat na prodejny a je nutné je doručit osobně.

 

Po provedeném servisu si musí zákazník zboží vyzvednout – naše společnost zboží po servisu neodesílá.

Ostatní podmínky servisu apod. jsou/mohou být uvedeny také na servisním listu, který zákazník podepisuje při předání zboží k servisu, a takové podmínky mají vždy přednost.